Úřad vlády se vyjádřil k účtu Jie. Informace naznačují rozsah střetu zájmu

Úřad vlády se vyjádřil k účtu Jie. Informace naznačují rozsah střetu zájmu